wtorek, 28. marca 2023
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Pomyślne zakończenie projektu!

Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (darczyńca pomocy finansowej) w dn. 3 listopada 2011 r. zatwierdziło sprawozdanie końcowe z realizacji projektu PL0435, bez zgłaszania zastrzeżeń co do zakresu merytorycznego zrealizowanych działań projektowych, czy przedstawionych rozliczeń finansowych. Tym samym projekt, kierowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, został pomyślnie zakończony.

W ramach projektu zostały pomyślnie zrealizowane wszystkie zaplanowane, jak również dodatkowe działania projektowe, obejmujące w szczególności: przygotowanie i przeprowadzenie 29 specjalistycznych modułów szkoleniowych dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), Ministerstwa Finansów (MF) oraz zakładów ubezpieczeń; jak również wykonanie 6 specjalistycznych ekspertyz i opracowań poświęconych problematyce wdrażania acquis communautaire w obszarze rynku finansowego do wykorzystania na potrzeby realizacji zadań nadzoru w Polsce.

Projekt został zrealizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w okresie wrzesień 2009 – kwiecień 2011 r. W II / III kw. 2011, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie wdrażania Mechanizmów Finansowych, zakończono prace dotyczące końcowych rozliczeń i sprawozdawczości. Szczegółowe podsumowanie projektu przedstawiono w notatce informacyjnej zamieszczonej w dn. 22 kwietnia 2011 r. w niniejszym portalu projektu (zakładka Aktualności).

null