piątek, 30. września 2022
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy są instrumentami, które umożliwiają Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Pierwsza edycja Mechanizmów Finansowych objęła lata 2004 – 2009, druga będzie dotyczyć okresu 2009 – 2014.

Projekt PL0435 był wdrażany w ramach edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004 – 2009.
 
Podstawą do wdrażania ww. edycji Mechanizmów Finansowych były dwie umowy podpisane przez Rząd RP z państwami-darczyńcami (tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem): Memoranda o Porozumieniu (ang. Memorandum of Understanding) w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przyznana Polsce w ramach obydwu Mechanizmów Finansowych pomoc w wysokości 533,51 mln euro została wykorzystywana na przedsięwzięcia realizowane w ramach określonych priorytetów.

Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywało się na podstawie Programu Operacyjnego, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców. Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegały jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce.

Całością prac dotyczących Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego koordynuje Krajowy Punkt Kontaktowy - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W ramach edycji Mechanizmów Finansowych na lata 2004 – 2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych (poprzednio Urząd Komitetu Integracji Europejskiej) pełniło funkcję Instytucji Pośredniczącej i odpowiadało za wdrażanie dwóch priorytetów w ramach Mechanizmów Finansowych, w tym priorytetu 2.10 Programu Operacyjnego - Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.

Szczegółowe informacje na temat Mechanizmów Finansowych można znaleźć na poniższych stronach serwisów internetowego MF EOG i NMF:
www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org

null