niedziela, 7. sierpnia 2022
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Kontakt

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Joanna Lipowczan
Z-ca Kierownika Projektu PL0435
Koordynator wieloosobowego stanowiska ds. pomocy technicznej
Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą
tel. (+48) 022 262 51 50
e-mail: joanna.lipowczan@knf.gov.pl

fax (+48) 022 262 48 62 
email: formularz kontaktowy 
www.knf.gov.pl

null